Dato
Kunde
Energi Norge

GrønnBoks.no

    I forbindelse med avviklingen av Energy Camp har Grønn Boks-prosjektet lansert nye nettsider. Prosjektet er et initiativ fra Energibedriftene i Norge, og jobber for å skape oppmerksomhet og rekruttering til arbeidet med fornybar energi i Norge. Klapp har gjort design og implementering av nettstedet, samt laget reportasjer fra Campen.

    Klapp har også laget en Facebook-applikasjon for Grønn Boks.