Dato
Kunde
Statens Vegvesen

Statens Vegvesen ITS

    Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS) er en felles betegnelse på bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i transportsektoren.

    Statens Vegvesen trengte en film de kunne ha med seg rundt på messer og andre tilstelninger, for å vise hva de driver med. Andre aktører har ofte et teknisk fokus og større budsjetter i slike produksjoner, men vi ble enige om å i stedet fokusere på menneskene som får en tryggere hverdag som resultat av arbeidet Statens Vegvesen utfører.